Match Results
 
Eliminator

12

May 2019

Kicc V Patidar CC

UCA MEN'S T20 TOURNAMENT 2019 - Men's T20 2019 Div 1: Kicc won by 31 Run(s)

Ball By Ball
League

7

Apr 2019

Patidar CC V Tornado Bees CC

UCA MEN'S T20 TOURNAMENT 2019 - Men's T20 2019 Div 1: Patidar CC won by 11 Run(s)

League

7

Apr 2019

Tornado Bees CC V Patidar CC

UCA MEN'S T20 TOURNAMENT 2019 - Men's T20 2019 Div 1: Patidar CC won by 9 Wkt(s)

League

31

Mar 2019

Patidar CC V Aziz Damani CC

UCA MEN'S T20 TOURNAMENT 2019 - Men's T20 2019 Div 1: Aziz Damani CC won by 9 Wkt(s)

Ball By Ball
League

31

Mar 2019

Aziz Damani CC V Patidar CC

UCA MEN'S T20 TOURNAMENT 2019 - Men's T20 2019 Div 1: Aziz Damani CC won by 65 Run(s)

Ball By Ball
League

24

Mar 2019

Patidar CC V Challengers CC

UCA MEN'S T20 TOURNAMENT 2019 - Men's T20 2019 Div 1: Challengers CC won by 9 Wkt(s)

Ball By Ball
League

24

Mar 2019

Challengers CC V Patidar CC

UCA MEN'S T20 TOURNAMENT 2019 - Men's T20 2019 Div 1: Challengers CC won by 34 Run(s)

Ball By Ball
League

17

Mar 2019

Kutchi Tigers CC V Patidar CC

UCA MEN'S T20 TOURNAMENT 2019 - Men's T20 2019 Div 1: Patidar CC won by 4 Wkt(s)

Ball By Ball
League

17

Mar 2019

Kutchi Tigers CC V Patidar CC

UCA MEN'S T20 TOURNAMENT 2019 - Men's T20 2019 Div 1: Patidar CC won by 6 Wkt(s)

Ball By Ball
League

10

Mar 2019

Patidar CC V Kicc

UCA MEN'S T20 TOURNAMENT 2019 - Men's T20 2019 Div 1: Kicc won by 6 Wkt(s)

Ball By Ball
League

10

Mar 2019

Kicc V Patidar CC

UCA MEN'S T20 TOURNAMENT 2019 - Men's T20 2019 Div 1: Kicc won by 53 Run(s)

Ball By Ball
League

24

Feb 2019

Patidar CC V Sklps CC

UCA MEN'S T20 TOURNAMENT 2019 - Men's T20 2019 Div 1: Patidar CC won by 26 Run(s)

Ball By Ball
League

24

Feb 2019

Sklps CC V Patidar CC

UCA MEN'S T20 TOURNAMENT 2019 - Men's T20 2019 Div 1: Patidar CC won by 8 Wkt(s)

Ball By Ball